Strona : RODO

Udostępnij

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek z siedzibą w 42-500 Będzin, ul. Sportowa 2. NIP 6252266249. Dane kontaktowe administratora danych: tel. +48 694 84 05 09 e-mail: biuro@mfkip.pl

II. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej www.mfkip.pl oraz w mediach. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).
Wzór Zgody stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

III. KATEGORIE TWOICH PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH
1. Administrator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) nazwa szkoły/instytucji delegującej
c) imię nazwisko instruktora/dyrygenta/ opiekuna prawnego dziecka,
d) adres zwrotny do korespondencji
e) nr telefonu i e-mail do celów korespondencyjnych,
2. Administrator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
a) adres do korespondencji (do wysyłki nagrody),
b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
c) data i miejsce urodzenia,
d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
e) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).

IV. ODBIORCY DANYCH
Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach organizacji konkursu, a także partnerom i podmiotom będącym sponsorami konkursu/fundatorami nagród, w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH BĄDŹ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.

VI. OKRES, PRZEZ KTÓRY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu i/lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

VII. INFORMACJE O TWOICH PRAWACH
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, maja prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych
– sprostowana danych,
– usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza lub naruszyło przepisy RODO lub inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

VIII. INFORMACJE O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest również warunkiem zawarcia umowy.
W przypadku jednak niepodania danych osobowych i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe wzięcie udziału w konkursie.
Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Skip to content

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce więcej informacji:

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce

Zobacz>>

Zamknij